16.02.2021 & 17.02.2021 : Ujian Saringan Covid-19

14.02.2021 : Kempen Derma Darah
14/02/2021
21.03.2021 : Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan
21/03/2021


Tarikh : 16.02.2021 & 17.02.2021
Lokasi : Rawang
Aktiviti : Melakukan ujian saringan Covid-19 kepada penduduk setempat yang berminat