10.07.2021 : Memberi Sumbangan Makanan

13.06.2021 : Memberi Sumbangan
13/06/2021
11.07.2021 : Memberi Sumbangan Makanan
11/07/2021

Tarikh : 14.07.2021
Lokasi : Rawang
Aktiviti : Memberi sumbangan bahan makanan asas kering