03.07.2015 : Taklimat di Majlis Perbandaran Selayang

02.07.2015 : Urusan Jabatan Pendaftaran Negara
02/07/2015
11.07.2015 : Pertandingan Kesusasteraan Tamil Peringkat Daerah Gombak
11/07/2015


Tarikh : 03.07.2015

Tempat : Majlis Perbandaran Selayang


Pada 03.07.2015, PKMRS telah diminta untuk menghadiri taklimat di Majlis Perbandaran Selayang (MPS) mengenai urusan kutipan sampah di Rawang. PKMRS telah diwakili oleh ahli jawatankuasa PKMRS, Encik Rajan.