24.04.2020 – 01.05.2020 : Bantuan Kepada Keluarga B40

15.03.2020 : Aktiviti Gotong Royong
15/03/2020
04.05.2020 : Bantuan Bahan Makanan Asas Kepada Keluarga B40
04/05/2020


Tarikh : 24.04,2020 – 01.05.2020
Lokasi : Rawang
Aktiviti : Menghulurkan bantuan bahan makanan asas (bahan kering) kepada golongan keluarga B40